Tehtävät "Rahoitussuunnittelu ja riskienhallinta"                                             


Š Liisa Rantasuo, Eeva Vehmas ja Erja Korhonen
Tekninen ja taiteellinen tuki Vitalij Kanarskij
Päivitetty 15.10.2001

RAHOITUSSUUNNITTELU JA RISKIENHALLINTA -kurssin perustehtävät

 1. Määrittele käsitteet
 2. Luettele investointikohteita:
 3. Mikä sitoo käyttöpääomaa ja mikä vapauttaa käyttöpääomaa? Nyrkkisääntönä voidaan pitää: Jos yrityksen liikevaihto on 1 milj mk vuodessa, käyttöpääoman tarve on noin 200 000 mk -300 000 mk samana aikana, 10 miljoonan liikevaihdolla käyttöpääoman tarve on 2-3 miljoonaa.(Suhde vaihtelee tietysti alakohtaisesti.)
 4. LAADI ESIMERKKILASKELMA PÄÄOMAN TARPEESTA:


 5. INVESTOINNIT JA YRITYKSEN PERUSTAMISKULUT KUSTANNUSARVIO

  mk

  MAA

  Ostohinta

  Luvat

  Lohkominen ja

  Lainhuudatus

  Muut hankintakulut

  (matkat, neuvottelut yms)

   

  RAKENNUKSET

  Rakennus-, rakenne-, sähkö-, LVI- yms. Suunnitelmat

  Liittymät

  Materiaali

  Työ

  Muut hankintakulut

  Urakkahinta

   

  KONEET, KALUSTO, LAITTEET

  Materiaali

  Työ

  Ostohinta

  Asennus

  Muut kulut

   

  PERUSTAMISKULUT

  Suunnittelu

  Selvitykset, tutkimukset

  Luvat, ilmoitukset

  Koulutus

  Muut

   

  MUUT

  Kulut ennen tuloja

  (menot > tulot)

   

  KÄYTTÖPÄÄOMA

  +vaihto-omaisuus (varasto)

  + myyntisaamiset

  - ostovelat

   

  = PÄÄOMAN TARVE YHTEENSÄ, mk

   

  Katetarve ja liikevaihtotavoite

 6. Kirjoita omin sanoin määritelmä käsitteille kate(tuotto) ja kate(tuottotarve).
 7. Selosta miten voit selvittää mikä yrityksesi katetavoite on.
 8. Selosta kuinka katetavoite liittyy voittotavoitteeseen.
 9. Laadi katetarvelaskelma käyttäen alla olevia tietoja apuna sovelluksessasi :
  Voitonjakoon liittyviä eriä:
 10. Kiinteitä kuluja:
 11. Yritys on kannattava, maksuvalmis ja vakavarainen, kun yrityksen rahoitussuunnitelmat ovat olleet realistiset ja yritystoiminnassa ollaan huolellisia rahan käytössä.
  Määrittele käsitteet

 12. Rahoittajat

  Pääoman tarpeen kartoittamisen yhteydessä suunnitellaan ja järjestetään myös rahoitus. Se koostuu tavallisesti kolmesta erilaisesta osasta: omasta rahoituksesta, lainarahoituksesta sekä avustuksista.

 13. Mitkä tunnusmerkit tekevät rahoituksesta
 14. Mitkä seikat tekevät eri vaihtoehdoista hyviä?
 15. Pääoman ehtojen yhteydessä tulee esiin termejä jotka on tunnettava. Määrittele termit:

 16. Rahan lähteet ja käyttö

 17. Miksi rahan lähteen ja rahan käytön pitää olla samansuuruisia? Keskustelkaa ensin asiasta ja kirjoittakaa sitten vastaus, joka sisältää esimerkin.


 18. RISKIENHALLINNAN TEHTÄVÄT

  Riskit yritystoiminnassa

 19. Mistä käsityksesi / käsityksenne mukaan johtuu se, että yritystoimintaan liittyvä riski on yksi toiminnan keskeinen tunnusmerkki?
 20. Kirjoita omin sanoin määritelmä käsitteelle "riski"
 21. Mihin neljään ryhmään riskit jaetaan?
 22. Luettele eri jaotteluun liittyviä riskejä


 23. Riskienhallinta

 24. Mitä riskikartoituksella tarkoitetaan ja miten se voidaan tehdä?
 25. Mitä ovat riskien hallintakeinot?
 26. Laadi esimerkkejä eri riskeihin sopivista hallintakeinoista. Hyödynnä laatimiasi riskiluetteloita ja ryhmittelyjä.


 27. Vakuutukset

  Suomen lainsäädännössä on määrätty yritykset ottamaan vakuutukset tiettyjen lähinnä henkilöstöön kohdistuvien riskien varalta.
 28. Mitkä ovat yrityksen pakolliset henkilöstöön ja yrityksen omistajiin kohdistuvat vakuutukset?
 29. Kokoa keskeiset asiat lakisääteisistä vakuutuksista.
 30. Millaisia riskejä voidaan siirtää vakuuttamalla ja millaisia ei?
 31. Millaisia muita, paitsi lakisääteisiä vakuutuksia yrittäjä voi ottaa?
 32. Mitkä vakuutukset lakisääteisten lisäksi omasta mielestäsi olisivat tärkeimmät?
 33. Mainitse kaksi tuoreelle yrittäjälle tärkeintä vakuutusta.
 34. Millä toimenpiteillä yrittäjä voi alentaa vakuutusmaksujaan irtisanomatta vakuutuksiaan?
 35. Mieti mistä muista yrityksen perustamiskustannuksista voisit kuvitella nipistäväsi varat vakuutusturvan parantamiseen.


 36. Vakuutusterminologiaa

 37. Määrittele seuraavat termit:


 38. Lopuksi, mieti itseksesi / parisi / työryhmäsi kanssa ja kirjoita itsellesi

Kummiyritystehtävä

Tavoitteet ja tehtävän kuvaus

Yrityssuunnitelma

Tehtävän kuvaus


Tehtävien arvionnissa käytetään laadullisen työn arvioinnin perusteita:
Kun vastaus on ohi asiasta tai vastauksessa esitetään väärää tietoa, arvosana on hylätty eli ...       i  
Kun vastaus on jäsentelemätön ja puutteellinen, mutta sisältää kuitenkin oikeitakin asioita, arvosana on ...     T1  
Kun vastaus on jäsentelemätön ja puutteellinen, mutta sisältää kuitenkin hiukan omaa yleistystä, arvosana on ...     T2  
Kun vastaus sisältää jokseenkin kaikki vaaditut asiat, mutta oma kokonaisnäkemys asiasta on kapea, arvosana on ...     H3  
Kun vastausta laadittaessa on otettu huomioon kaikki oppimateriaalissa ja keskusteluissa esiin tulleet asiat ja vastaus on loogisesti jäsennelty, arvosana on ...     H4  
Kun vastaus on opintomateriaalissa ja keskusteluissa esiin tulleita asioita analysoiva, uutta tietoa ja teoriaa esittävä sekä uusia yhdistelmiä ja omaakin teoriaa perustellusti esittävä,  arvosana on ...     K5  
Takaisin sivun alkuun